sábado, 16 de agosto de 2014

muranow south housing complex


address: solidarnosci. warsaw, poland
architect: bohdan lachert
date: 1948 / 1956

No hay comentarios:

Publicar un comentario